top of page

IP-ISDN gateway

ISDN nettet legges ned, men mange bedrifter benytter fremdeles kostbart utstyr som benytter ISDN. Dette kan du fortsette å bruke når ISDN legges over på IP.

Media-gatewayer brukes som regel til å koble ISDN-sentraler til telenettet når ISDN-linjene legges ned og byttes ut med IP (Sip). Generelt benyttes media-gatewayer for å knyte sammen to forskjellige nettverk. Når det ene nettverket er et ISDN-nett og det andre et VoIP-nett (datanett), trengs en IP-ISDN gateway. Innovaphone har også IP-analog-gatewayer, og rene SIP- og H323-gatewayer uten ISDN-porter. Nesten alle innovaphone's ISDN-gatewayer kan også kjøre en full telefonsentral for flere hundre brukere i tillegg. Ingen hardwaretillegg kreves. Funksjonaliteten aktiveres med lisenser. Se innovaphone IP-PBX. Disse mediagatewayene har også innebygget konferansebro for opp til 60 konfernaseplasser.

bottom of page