top of page

Hvorfor VoipLink?

DRIFTSSIKKERHET

Driftssikkerhet og datasikkerhet står i fokus for Voiplink. Vi benytter skyPBX som bygger på anerkjent innovaphopne-teknologi og et driftssikkert VMware servermiljø.

Innovaphone og deres løsninger benyttet i mange driftskritiske installasjoner i samfunnet. Innen blant annet bank, samferdsel, helse og militæret.

Om du benytter innovpahone-telefoner, benyttes sertifikater og kryptering for optimal sikkerhet.

Hver enkelt-kunde i skyPBX får tildelt egen kommunikasjonsserver. Derfor kan vi tilpasse tjenestene til dine berhov, og endringer på andre kunders servere påvirker ikke din server.

NÆRHET OG KOMPETANSE

Voiplink har nærhet til deg som kunde og høy kompetanse på levering av telefonitjenster.

Vi vet at hver kunde er unik og dine behov er viktige. Vi lager løsninger som fungerer for deg, om du er stor eller liten.

 

Voiplink har mange års erfaring med telefoni og skyPBX, og benytter sertifisert personell til å operere systemene våre.

FUNKSJONALITET

Moderne telefoniløsning med all den funksjonaliteten du forventer av et moderne kommunikasjonssystem.

Avanserte køer og svartjenester uten begrensninger i antall køer, agenter, nivåer og meldinger.

Telefonsystemet kan integreres med Telenor Mobil bedriftsnett

For mer, se www.innovaphone.no

FLEKSIBILITET

Valgfrihet med hensyn til operatør og datalinje.

  • Telenor Mobil, IPT, Kvantel, Phonect, Voiplink, Phonero, Ventelo osv

  • Åpen for flere samtidige operatører og også utenlandske operatører

  • Skyplattformen er operatøruavhengig, men er sertifisert eller testet mot de fleste operatørene i markedet.

Løsninger tilpasset dine behov med åpenhet for integrasjon med eksterne tjenester.

bottom of page